Une société du Tenth Revolution Group

Votre recherche d’emploi en cours

73 résultats de la recherche

pour Sous-traitance et durée indéterminée, Intelligent Cloud, DevOps

  Cloud PLatform Engineer

  Poznań, Poland

  • Developer/Programmer Poste
  • Seniority: Mid-level

  Description du poste

  Inżynier -Platforma Cloud

  Obecnie dla jednego z naszych międzynarodowych klientów końcowych z branży logistycznej i zaopatrzeniowej poszukujemy doświadczonego Inżyniera Chmurowego Azure

  Organizacja ta rozpoczęła swoją podróż w chmurze zaledwie kilka lat temu, a w ciągu następnych lat planowana jest rozbudowa platofmry, aby umożliwić cyfrową transformację dla całego obszaru Europy kontynentalnej (> 60 firm)

  Dołączysz do zespołu platformy chmurowej, który dostarcza nowoczesną platformę chmurową (opartą na chmurze Azure) naszym zespołom deweloperskim. Idealny kandydat posiada szeroką wiedzę i doświadczenie techniczne oraz chce pracować w roli technicznej skoncentrowanej na chmurze Azure. Jesteśmy jednak również otwarci na kandydatów mniej doświadczonych ponieważ firma chętnie pomaga w rozwoju.

  Twoje główne obowiązki będą obejmować:

  * Budowanie i wspieranie zdolności platformy, umożliwiających szybki i niezawodny rozwój oprogramowania oraz dostarczanie go naszym zespołom deweloperskim.
  * Określanie wymagań dotyczących monitorowania platformy i wdrażanie zautomatyzowanych rozwiązań do rozwiązywania incydentów.
  * Udzielanie wsparcia i doradztwa zespołom deweloperskim w celu umożliwienia efektywnej pracy i rozwiązywania problemów.
  * Rekomendowanie rozwiązań i udział w nadzorowaniu ich wdrożenia.
  * Udzielanie technicznych opinii w procesie tworzenia propozycji usług chmurowych i fundamentów podczas spotkań przeglądowych oraz podczas prezentacji, aby zapewnić stosowanie najlepszych praktyk.
  * Wspieranie przyjęcia kluczowych najlepszych praktyk inżynieryjnych, wspieranie członków zespołu w poprawie jakości, efektywności i niezawodności dostarczanych produktów.
  * Identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w procesach i efektywności platformy.
  * Monitorowanie różnych wskaźników pojemności i zdrowia platformy oraz analizowanie trendów; dostarczanie analiz i prognoz w przypadku potrzeby dodania lub redukcji pojemności.

  Zespół platformy chmurowej to niewielki, rozproszony zespół, który oferuje wiele możliwości rozwoju umiejętności, i szukamy osoby o wysokiej motywacji do rozwoju.

  Wymagania:

  * Doświadczenie w zarządzaniu budową i narzędziami do ciągłej integracji.
  * Doskonała komunikacja werbalna i pisemna w języku angielskim.
  * Znajomość PowerShell, git, Terraform.
  * Znajomość chmury Azure.
  * Umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.
  * Posiadanie certyfikatów Microsoft Azure będzie dodatkowym atutem.

  Preferowane:

  * Zrozumienie narzędzi operacyjnych i monitorujących w chmurze Azure.
  * Zrozumienie produktów Platforma jako Usługa Azure, Środowisko App Service i Zarządzanie API.
  * Zrozumienie produktów z zakresu bezpieczeństwa Azure (Defender for Cloud).
  * Zrozumienie produktów do zarządzania tożsamością i dostępem firmy Microsoft.
  * Doświadczenie w metodyce Agile lub Kanban.

  Zachęcam do jak najszybszego aplikowania - rozmowy rekrutacyjne są już w toku.
  Chętnie też odpowiem na jakiekolwiek pytania związane z ofertą - zapraszam do kontaktu p.zatyczyc@frankgroup.com

  Senior Software Engineer (React, C# .Net Core, AWS)

  Manchester, England

  • £70,000 to £90,000 GBP
  • Developer/Programmer Poste
  • Compétences: C#, React, AWS, Storyboard, Storybook, Design Systems, Microservices, Fargate, Lambda, Greenfield
  • Seniority: Senior

  Description du poste

  Principal/Senior Software Engineers - Full Stack (React, C# .Net Core, AWS), Remote, UK-wide

  Job Overview

  We are looking for experienced Full-Stack Software Engineers who are fluent with both the back-end (C#) and front-end environments (React.js) to work as part of a highly skilled team to create compelling business applications that our customers fall in love with.

  Experience & Attributes Required

  * Experience with C# (back-end development environment)
  * Experience with React.js (front-end framework)
  * BSc Computer Science (or equivalent)
  * Greenfield Development experience

  Desired

  * Experience in developing on AWS, ideally using core AWS components such as Cognito, Fargate, Lambda, and other AWS components would be of value.
  * Experience working within a microservices architecture
  * Experience working with a professional software development company (rather than an in-house IT department of a non-software firm).
  * Experience with greenfield, new software development
  * Experience working within Design Systems, such as Storyboard.
  * Familiarity with modern front-end build pipelines and tools (Jira, Jenkins, AWS CodePipeline)

  Salary & Benefits

  * 100% UK remote working if desired, enabling you to balance your work & personal commitments
  * A great working environment
  * Attractive salary and benefits
  * Stock options and equity participation for all staff
  * Gym membership
  * Private Healthcare
  * A rewarding, inclusive corporate culture based on hiring the very best and giving them the freedom to excel

  Account Directors - Growing Microsoft MSP - London

  London, England

  • Sales Poste
  • Compétences: Azure/Cloud-Native/IaaS/PaaS/SaaS/Docker/Kubernetes
  • Seniority: Senior

  Description du poste

  We've just partnered up with a household name in the UK in the managed services space who due to a massive amount of new business won this year, are looking to add more people to their sales team by hiring a number of Account Directors into the business.

  They primarily specialise in Cisco & Microsoft technology services and are looking for individuals who can come in and hit the ground running winning net new business in the enterprise client space.

  To be considered for this role, it would be great to have the follow:

  * Extensive experience winning net new business
  * Proven experience hitting yearly targets of £500k+ TCV
  * Experience working within a managed or professional services organisation
  * Cisco or Microsoft sales experience is ESSENTIAL
  * Have lots of examples of overachieving on sales targets (£1mil+)

  What's in it for you?:

  * Opportunity to join a fast growing MSP with limitless opportunity
  * Chance to earn a x2 accelerator on your earnings once you've hit your targets
  * Work with some large enterprise clients in a variety of different industries and verticals
  * Massive investment on your development and training
  * Uncapped commission and potential earnings

  If this role is of interest to you or anyone you know, feel free to email me your CV at c.garside1@nigelfrank.com or call me on 0191 300 1800!

  nouveau

  Software Engineer - C# & .NET

  Morpeth, England

  • £40,000 to £44,000 GBP
  • Other Poste
  • Seniority: Mid-level

  Description du poste

  Job Description - Software Engineer

  Nigel Frank International are proud to be working with a global manufacturer headquartered in Ashington who are looking for a Software Engineer to take ownership of their in house tech division. Strong technical knowledge of .NET and C# is key for this role as the successful candidate will be focusing on the delivery of software solutions for integration's which will be developed in .NET/C# utilising the organisation's in-house API's.

  This is an ideal position for an ambitious Engineer who is looking to become a pivotal part in the growth of a global organisation, allowing for great career growth and personal development.

  Role & Responsibilities

  * Deliver bespoke solutions in .NET and C#.
  * Maintain the upkeep and design new embedded software systems.
  * Liaise with the organisation's third party vendors providing technical support to those inside and outside of the business when required.

  Skills & Qualifications

  * Strong knowledge and experience of .NET and C#
  * Great communication skills, able to communicate effectively with technical and non-technical individuals.
  * Some knowledge of PowerApps or Power BI is beneficial.

  This role is based on site in Ashington allowing for remote working 2-3 times per month. Salary is paying up to £44,000 with a 10% bonus + other company benefits.

  If you are interested in applying for this role or other exciting opportunities within Office 365, Power Platform, Azure or SharePoint, then please contact Cameron Stokoe at c.stokoe@nigelfrank.com or call directly for a confidential conversation on 01912613250.

  https://www.linkedin.com/in/cameron-stokoe-6786a5159

  Azure DevOps Engineer

  Stockholm, Sweden

  • Developer/Programmer Poste
  • Compétences: Azure, DevOps, Terraform, Ansible, IaC, Kubernetes, Docker, Vault, SUUS, Rancher, .Net, C#, Jenkins
  • Seniority: Senior

  Description du poste

  About Us:

  We are a dynamic and innovative technology company specializing in cloud solutions. We are seeking a talented and experienced Azure DevOps Engineer to join our team of passionate professionals. If you're looking for an exciting opportunity to work on cutting-edge projects and collaborate with a talented team, this is the project for you.

  Job Description: As an Azure DevOps Engineer with us, you will play a critical role in designing, implementing, and managing our Azure DevOps environment. You will work closely with cross-functional teams to streamline our development and deployment processes, ensuring efficiency, security, and reliability. This role offers the chance to work on exciting projects, automate tasks, and contribute to the continuous improvement of our software development lifecycle.

  Key Responsibilities:

  * Design, implement, and manage Azure DevOps pipelines for application deployment.
  * Collaborate with development and IT teams to automate build, test, and deployment processes.
  * Monitor and maintain the health and performance of Azure DevOps services.
  * Implement security best practices to safeguard our development pipelines and environments.
  * Troubleshoot and resolve issues related to continuous integration and continuous deployment (CI/CD).
  * Create and maintain documentation for DevOps processes and procedures.
  * Stay updated with industry trends and Azure DevOps best practices.

  Requirements:

  * Proven experience as a DevOps Engineer with a focus on Azure DevOps.
  * Strong knowledge of Azure DevOps services, including Azure Pipelines, Azure Artifacts, and Azure Repos.
  * Proficiency in scripting and automation (e.g., PowerShell, Bash, Python).
  * Experience with containerization and orchestration technologies (Docker, Kubernetes).
  * Familiarity with infrastructure as code (IaC) tools such as Terraform or ARM templates.
  * Knowledge of version control systems (Git, TFS).
  * Excellent problem-solving and communication skills.
  * Azure certifications (e.g., AZ-400) is a plus.

  If you are a skilled Azure DevOps Engineer looking to join a dynamic team and work on exciting projects, we'd love to hear from you. Apply now and be a part of our journey to innovation and success.

  Full-Stack Software Engineer TS/SCI Cleared - D.C - $175k

  Arlington, Virginia

  • $170,000 to $180,000 USD
  • Developer/Programmer Poste
  • Seniority: Senior

  Description du poste

  Full-Stack Java Software Engineer - $175k - Washington D.C

  I am currently working with a Microsoft Gold Partner. They are looking for someone to join their team assisting in a SOAP to REST web service conversion as well as Jboss upgrades and a SSO implementation

  *Requires an active TS/SCI Clearance*

  Onsite D.C

  This Positions is responsible for:

  * Troubleshoot workflow items
  * Develop and test source code
  * Deploy new builds
  * Write adhoc queries

  The ideal candidate for this position has:

  * Active TS with Sci eligibility
  * J2EE, SOAP, and REST web services experience

  To apply please send resumes to Isaac Heatley at I.heatley@nigelfrank.com or call 347-783-6527. Interviews happening daily!

  Nigel Frank International is the global leader for Microsoft Dynamics recruitment, advertising more Dynamics CRM jobs than any other agency. We deal with both Microsoft Partners & End Users throughout North America. By specializing solely in placing candidates in the Microsoft Dynamics market I have built relationships with most of the key employers in North America and have an unrivalled understanding of where the best opportunities and Dynamics CRM jobs are.

  I understand the need for discretion and would welcome the opportunity to speak to any Microsoft Dynamics CRM candidates that are considering a new career or job either now or in the future. Confidentiality is of course guaranteed. For information on the Microsoft Dynamics market and some of the opportunities and Dynamics CRM jobs that are available I can be contacted on 347 783 6527. Please see www.nigelfrank.com for more fantastic Microsoft Dynamics opportunities!

  Nigel Frank International Inc. is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.