Una empresa del Tenth Revolution Group

Tu búsqueda actual de empleo

23 Resultados de búsqueda

Para Fijo y temporal, Business Applications en Poland

  Power Platform Developer

  Poland

  • PLN 150 to PLN 200 PLN
  • Consultant Puesto
  • Competencias: Power Automate, Power Apps, Power BI, Dataverse, C#, Azure
  • Seniority: Senior

  Descripción del puesto

  About:

  Focused on innovation and efficiency, with a commitment to creating impactful solutions using Microsoft Power Platform and Azure to build a Center of Excellence. Seeking a Power Platform Developer to join our team of experts.

  Job Description:

  Join our Center of Excellence. This pivotal role involves designing, developing, and implementing solutions based on Power Platform, integrated with Azure, with a particular focus on Microsoft Dynamics. As a key person in our team, you will create standards, recommend configurations, and assist with maintenance.

  You will collaborate with the team leader and contribute to shaping solutions.

  Responsibilities:

  * Design and develop solutions using Power Platform integrated with Azure, focusing on Microsoft Dynamics.
  * Create and establish standards, best practices, and recommend configurations.
  * Provide maintenance and support for existing solutions.
  * Collaborate with team leaders and other experts to develop various types of conceptual solutions.
  * Help shape solutions to avoid potential challenges and optimize efficiency.
  * Mentor and guide less experienced team members.
  * Stay updated with the latest Power Platform and Azure developments and trends.

  Skills needed:

  * Extensive experience with Microsoft Power Platform and Azure.
  * Proven track record of designing and implementing solutions with a focus on Microsoft Dynamics.
  * Strong understanding of Power Platform challenges and ability to develop solutions to mitigate them.
  * Proficiency in C# programming.
  * Ability to work collaboratively within a team and communicate effectively.
  * Strong problem-solving skills and attention to detail.
  * Experience in creating standards and recommending best practices.

  Desired Skills:

  * Familiarity with Power Automate, Power Apps, Power BI, and Dataverse.
  * Experience with other Microsoft technologies such as SharePoint and Office 365.
  * Strong understanding of licensing and cost management within Power Platform solutions.
  * Ability to think strategically and contribute to the overall growth and development of the Center of Excellence.

  Offer:

  * Competitive salary and benefits package.
  * Opportunity to work remotely.
  * Career growth and development opportunities.
  * Chance to make a significant impact on the company's technology landscape.

  Nuevo

  Senior D365FO Consultant

  Poland

  • Developer/Programmer Puesto
  • Competencias: ERP, CRM, Dynamics, Dynamics D365, D365FO
  • Seniority: Senior

  Descripción del puesto

  About:

  At the forefront of providing exceptional services and constantly growing business, we are expanding our team to support our extensive implementation of Dynamics 365 for Finance and Operations (D365FO). Seeking talented and finance-oriented professionals to join our dynamic team and contribute to one of the largest D365FO projects in Europe.

  Project Details:

  Join a complex and challenging project involving the migration from AX 2009 and 2012 to D365FO across multiple locations. Currently focused on Polish localization, the project will extend to other entities. This is a rare opportunity to be part of one of the biggest enterprise-level D365FO implementations in Europe.

  Responsibilities:

  * Lead and support the implementation of D365FO, ensuring successful migration from AX 2009 and 2012.
  * Analyze business requirements and configure D365FO solutions to meet organizational needs.
  * Provide expert guidance on best practices and optimize financial processes within D365FO.
  * Collaborate with international teams to ensure seamless integration and roll-out.
  * Provide high-level support for D365FO users, troubleshooting and resolving issues efficiently.
  * Maintain and enhance system functionality to support evolving business needs.
  * Develop and deliver training sessions for end-users to maximize system utilization.
  * Work closely with the finance team to ensure alignment of financial processes with system capabilities.

  Essential Skills and Experience:

  * Proficient in Polish, with at least a B1 level in English.
  * Extensive knowledge of finance, with experience as an accountant or super user.
  * Strong expertise in Dynamics AX2012 and D365FO (AX2009 will not be considered).
  * Proven track record in either implementing or supporting D365FO solutions.
  * Excellent analytical and problem-solving skills.

  Beneficial Skills and Experience:

  * Familiarity with Microsoft BI, Azure platforms, and infrastructure.
  * Strong communication and collaboration skills with international teams.

  Benefits:

  * Work on one of the largest D365FO projects in Europe, enhancing your expertise and career growth.
  * Access to the latest Microsoft technologies, including BI, Azure platforms, and more.
  * Competitive compensation package with flexible employment options (B2B or UoP).
  * Opportunity to work fully remotely, with the option to collaborate in Warsaw.

  Nuevo

  Power Platform Specialist

  Poland

  • Other Puesto
  • Competencias: Power Platform, Dynamics CRM, Azure
  • Seniority: Senior

  Descripción del puesto

  Power Platform Technical Architect

  Location: Poland/ Fully Remote

  Job Type: B2B, Contract

  My client is looking for skilled and motivated Power Platform Architect with experience with Dynamics CRM and Azure.

  Responsibilities

  * You will be designing end-to-end solutions that integrate Power Platform, Dynamics CRM, and Azure services.
  * You will be creating architecture diagrams, data models, and technical specifications.
  * You will be building and configure Power Apps (Canvas and Model-Driven Apps) to meet business requirements.
  * You will develop and manage Power Automate flows to automate business processes.
  * You will create Power BI reports and dashboards for data visualization and analytics.
  * You will establish and enforce best practices, standards, and guidelines for using Power Platform and Dynamics 365 CRM.

  Skills and Qualifications

  * Previous experience in a similar position.
  * Great experience in designing, developing and implementing solutions based on Power Platform integrated with Azure, in particular the development of Microsoft Dynamics.
  * Proficiency in building and configuring Power Apps (Canvas and Model-Driven).
  * Expertise in developing and managing Power Automate workflows.
  * Experience with Power BI for data visualization and analytics.
  * Knowledge of Dynamics 365 CRM modules.
  * Experience with Azure services such as Azure Logic Apps, Azure Functions, Azure Service Bus, and Azure Blob Storage.
  * Excellent communication and interpersonal skills  If you would like to discuss further, please contact me at n.krekora@nigelfrank.com or +48 22 104 08 32.

  Nuevo

  Dynamics AX Solution Architect

  Tricity, Poland

  • Practice Lead Puesto
  • Competencias: #AX #FO #Dynamics #MSDynamics #Microsoft365Dynamics #Microsoft365AX #F&O #Finance #Operations #Project #InternationalProjects #Training #Opportunities #Salary #GoodEmployer #Reputable #Employer #Developer #Programmer #Architect #Solution #Technical
  • Seniority: Senior

  Descripción del puesto

  O firmie:

  Mój klient obecnie poszukuje doświadczonej osoby na stanowisko Dynamics 365 F&O Solution Architect, która dołączy do prężnie rozwijającego się zespołu i będzie uczestniczyć nie tylko w projektach wdrożeniowych, migracjach systemu do najnowszej wersji Dynamics 365 F&O, ale także projektach z obszaru rozwoju i utrzymania czy budowy produktów Dynamics 365. Klient to międzynarodowa firma produkcyjna, obecnie wprowadzająca innowacyjne rozwiązania, poprawiające ich efektywność.  Twoje obowiązki:

  * Współpraca z działem sprzedaży w zakresie działań przedsprzedażowych i koncepcji rozwiązań
  * Współpraca z programistami, kierownikami projektów, analitykami i innymi profesjonalistami IT, żeby zapewnić efektywność wdrażanych rozwiązań
  * Przekładanie wymagań klientów na kompleksowe rozwiązania D365/AX podczas dostawy projektu
  * Tworzenie dokumentacji dla rozwiązań ERP
  * Projektowanie, modelowanie i wdrażanie odpowiednich rozwiązań przy użyciu właściwych platform i technologii
  * Integrowanie funkcjonalnych rozwiązań ERP, aby stworzyć spójną uniwersalną architekturę
  * Wsparcie zespołu projektowego przy złożonych wymaganiach funkcjonalnych
  * Monitorowanie wyznaczonych celi i koordynowanie zespołu żeby zapewnić sukces projektu na każdym etapie
  * Definiowanie metryk aby mierzyć skuteczność działania systemu ERP
  * Przygotowanie klientów podczas wdrażania ERP, np. tworząc rekomendacje odnośnie programów szkoleniowych
  * Zarządzanie relacjami z klientami i pielęgnowanie ich, zapewniając aby system ERP spełniał ich wymogi
  * Opracowanie i utrzymywanie standardów i zastosowania najlepszych praktyk
  * Ewaluowanie i analizowanie wdrożonych już rozwiązań dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
  * Tworzenie modyfikacji dla optymalizacji i automatyzacji rozwiązań  Wymagania:

  * Wyższe wykształcenie w zakresie informatyki, inżynierii lub pokrewnych dziedzin
  * Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z funkcjonalną i praktyczna stroną Microsoft Dynamics 365 F&O/AX
  * Co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku Solution Architecta
  * Kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania, inżynierii systemów lub podobnej roli
  * Dobra znajomość narzędzi programistycznych dla Dynamics 365 F&O
  * Dobra znajomość różnych technologii, platform i frameworków, takich jak np. MS Dynamics AX 2012 R3 / D365 F&O, MS SQL Server, T-SQL, języki programistyczne, architektura systemów, integracje, serwery Windows, Azure AD (Entera), M365 (Office), bezpieczeństwo itp.
  * Znajomość Microsoft Azure services, Azure DevOps i integracji z Power Platforms będzie bonusem
  * Zdolność tłumaczenia szczegółów technicznych na język prosty dla nietechnicznych interesariuszy
  * Doświadczenie w analizie biznesowej i technicznej potrzeb klienta oraz przekładanie tych potrzeb na rozwiązania technologiczne
  * Doświadczenie w analizie i ocenie istniejących wdrożeń Dynamics ERP w celu identyfikacji problemów, niedociągnięć oraz możliwości optymalizacji
  * Zdolności analityczne i komunikacyjne
  * Cechujesz się sumiennością, samodzielnością i dobrą samoorganizacją pracy
  * Lubisz wykazać się kreatywnością, pasją i nieszablonowym myśleniem
  * Masz otwarty umysł i zapał do poszerzania swoich umiejętności
  * Potrafisz komunikować się w języku polskim na poziomie min A2 i angielskim na poziomie min B2  Co jest zapewniane:

  * Możliwość pracy z najlepszymi w swojej klasie platformami i rozwiązaniami technologicznymi
  * Bycie ważną częścią zespołu zaangażowanego w projektowanie i wdrażanie procesów kluczowych dla organizacji zarówno lokalnie jak i międzynarodowo
  * Pracę w dynamicznym, zwinnym środowisku, w kulturze optymalizacji i odpowiedzialności, z ludźmi, którzy są pasjonatami tego, co robią
  * Praca w zespole międzynarodowym
  * Możliwość pracy na B2B lub umowy o pracy
  * Możliwość rozwoju w ramach organizacji
  * Możliwość dodatkowych treningów
  * Atrakcyjny pakiet benefitów, w tym prywatna opieka medyczna, karta sportowa
  * Możliwość pracy zarówno hybrydowej jak i zdalnej
  * Atrakcyjny pakiet relokacyjny  Jeśli ta oferta brzmi interesująco, po więcej informacji zapraszam do aplikacji na a.golawska@nigelfrank.com

  Nuevo

  D365FO Developer (B2B)

  Poland

  • Developer/Programmer Puesto
  • Competencias: ERP, CRM, Dynamics, Dynamics D365, D365FO
  • Seniority: Senior

  Descripción del puesto

  About:

  We are a dynamic and forward-thinking company looking for a skilled Dynamics D365FO Developer to join our team on a short-term contract. Our goal is to enhance our financial operations and improve efficiency within our Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO) system.

  Job Description:

  We are seeking an experienced Dynamics D365FO Developer with a strong background in the Finance module. The successful candidate will be responsible for customizing, developing, and implementing solutions within our D365FO system to meet our business requirements. This role requires a deep understanding of the Finance module, excellent problem-solving skills, and the ability to work independently in a fast-paced environment.

  Key Responsibilities:

  * Develop and customize Dynamics 365 Finance and Operations solutions, focusing on the Finance module.
  * Work closely with business analysts and stakeholders to understand business requirements and translate them into technical specifications.
  * Implement integrations between D365FO and other business applications.
  * Conduct thorough testing to ensure the quality and functionality of the developed solutions.
  * Provide technical support and troubleshooting for D365FO-related issues.
  * Document technical designs, processes, and solutions.
  * Collaborate with the team to ensure project timelines and goals are met.

  Qualifications:

  * Proven experience as a Dynamics 365 Finance and Operations Developer.
  * Strong expertise in the Finance module of D365FO.
  * Proficient in X++, C#, .NET, and other relevant programming languages.
  * Experience with D365FO data entities, workflows, and reporting tools.
  * Familiarity with integration tools and techniques (e.g., Data Management Framework, Azure Logic Apps).
  * Excellent problem-solving skills and attention to detail.
  * Strong communication skills, both written and verbal.
  * Ability to work independently and manage time effectively.
  * Relevant certifications in Dynamics 365 Finance and Operations are a plus.

  D365 F&O Senior Consultant

  Poland

  • Consultant Puesto
  • Competencias: Dynamics 365 Finance & Operations, D365, F&O
  • Seniority: Senior

  Descripción del puesto

  O firmie

  Dla jednego z naszych klientów, poszukujemy Starszego Konsultanta / Konsultantki Microsoft Dynamics 365 F&O.. Firma, która jest na rynku od ponad 10 lat i pomaga firmom wprowadzać innowacje i poprawiać efektywność. Dzięki umiejętnościom obejmującym obszary takie jak ERP, CRM, księgowość i finanse, analitykę biznesową, zarządzanie projektami oraz rozwiązania chmurowe, staliśmy się preferowanym partnerem wdrożeniowym dla wielu organizacji z różnych branż.

  Twoje obowiązki:

  * Wspieranie merytorycznie i technicznie użytkowników we wszystkich aspektach dotyczących systemów będących pod opieką działu wsparcia.
  * Analizowanie potrzeb klienta wewnętrznego oraz procesów biznesowych w celu modyfikacji i rozbudowy systemów finansowych.
  * Ścisła współpraca z działami IT celem zapewnienia dostępności systemów i reagowanie na pojawiające się problemy.
  * Nadawanie ról, profili użytkowników systemów finansowych.
  * Współpraca z działem wdrożeń oraz zespołem programistów systemu AX celem wprowadzania zmian w systemach.
  * Przeprowadzanie testów zgodności oprogramowania z wymaganiami.
  * Prowadzenie szkoleń, konsultacji oraz prezentacji dla użytkowników oprogramowania.  Wymagania:

  * Przynajmniej 3 letnie doświadczenie jako konsultant w pracy z systemami klasy ERP (moduły finansowe, zakupowe, fakturowanie, magazyn).
  * Praktyczna znajomość Microsoft Dynamics AX 2012/D365.
  * Znajomość rachunkowości.
  * Praktyczna umiejętność tworzenia analiz biznesowych, planów testów.
  * Potrafisz komunikować się w języku polskim na poziomie min B2 i angielskim na poziomie min B1.
  * Umiejętności analityczne.
  * Umiejętność rozwiązywania problemów.

  Mile widziane:

  * Certyfikaty związane z Dynamics 365 F&O.
  * Doświadczenie z innymi produktami Microsoft, takimi jak Power BI, Azure itp.
  * Zrozumienie przepisów dotyczących ochrony danych (np. RODO).

  Co jest zapewniane:

  * Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B.
  * Możliwość pracy zdalnej
  * Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny (lub zniżkę na pakiety w przypadku umowy B2B).
  * Dostęp i dofinansowanie z platformy firmy (m.in. bilety do kina, teatru, karnety sportowe).
  * Zniżki na usługi i produkty oferowane przez spółki współpracujące z firmą.
  * Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych, online oraz programach rozwojowych.
  * Angażujące akcje w ramach kampanii dobrobytowej „Zdrowie przez cały rok".
  * Możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy z współpracującymi fundacjami.

  D365FO Finance Consultant

  Gdańsk, Poland

  • Consultant Puesto
  • Competencias: #AX #FO #Dynamics #MSDynamics #Microsoft365Dynamics #Microsoft365AX #F&O #Finance #Operations #Project #InternationalProjects #Training #Opportunities #Salary #GoodEmployer #Reputable #Employer
  • Seniority: Mid-level

  Descripción del puesto

  O firmie:

  Mój klient obecnie poszukuje doświadczonego konsultanta Dynamics 365 F&O, który dołączy do prężnie rozwijającego się zespołu. Klient to Partner Microsoftu, pomagający firmom wprowadzać innowacyjne rozwiązania i poprawiać efektywność, specjalizujący się w obszarze ERP oraz CRM.  Twoje obowiązki:

  * Udział w tworzeniu i realizacji polityki finansowej, kontrolingowej i audytowej
  * Analiza potrzeb biznesowych i wymagań klientów
  * Współpraca z programistami w ramach tworzenia nowych funkcjonalności
  * Przeprowadzanie testów optymalizujących produkt
  * Prowadzenie szkoleń dla klientów na etapie wdrożenia i optymalizacji  Wymagania:

  * Masz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z konsultingiem w Microsoft Dynamics 365 F&O/AX
  * Starsze wersje systemu MS Dynamics AX 2009 lub 2012 nie mają dla Ciebie tajemnic
  * Masz zdolności analityczne i komunikacyjne
  * Masz wiedzę finansową lub doświadczenie w księgowości
  * Cechujesz się sumiennością, samodzielnością i dobrą samoorganizacją pracy
  * Potrafisz komunikować się w języku polskim na poziomie min B2 i angielskim na poziomie min B1  Co jest zapewniane:

  * Możliwość pracy z najlepszymi w swojej klasie platformami i rozwiązaniami technologicznymi
  * Bycie ważną częścią zespołu zaangażowanego w projektowanie i wdrażanie procesów kluczowych dla organizacji zarówno lokalnie jak i międzynarodowo
  * Pracę w dynamicznym, zwinnym środowisku, w kulturze optymalizacji i odpowiedzialności, z ludźmi, którzy są pasjonatami tego, co robią
  * Możliwość pracy na B2B lub umowy o pracy
  * Możliwość rozwoju w ramach organizacji
  * Możliwość dodatkowych treningów
  * Atrakcyjny pakiet benefitów, w tym prywatna opieka medyczna, karta sportowa
  * Możliwość pracy zarówno hybrydowej jak i zdalnej  Jeśli ta oferta brzmi interesująco, po więcej informacji zapraszam do aplikacji na a.golawska@nigelfrank.com

  Nuevo

  Dynamics 365 F&O Developer

  Tricity, Poland

  • Developer/Programmer Puesto
  • Competencias: #AX #FO #Dynamics #MSDynamics #Microsoft365Dynamics #Microsoft365AX #F&O #Finance #Operations #Project #InternationalProjects #Training #Opportunities #Salary #GoodEmployer #Reputable #Employer
  • Seniority: Mid-level

  Descripción del puesto

  O firmie:

  Mój klient obecnie poszukuje doświadczonej osoby na stanowisko Dynamics 365 F&O Developer, która dołączy do prężnie rozwijającego się zespołu i będzie uczestniczyć w projektach wdrożeniowych, migracjach systemu do najnowszej wersji Dynamics 365 F&O, ale także projektach z obszaru rozwoju i utrzymania czy budowy produktów Dynamics 365. Klient to Partner Microsoftu, pomagający firmom wprowadzać innowacyjne rozwiązania i poprawiać efektywność, specjalizujący się w obszarze ERP oraz CRM.

  Twoje obowiązki:

  * Współpraca z konsultantami w ramach tworzenia nowych funkcjonalności
  * Przeprowadzanie testów optymalizujących produkt
  * Wspomaganie prowadzonych szkoleń dla klientów na etapie wdrożenia i optymalizacji
  * Projektowanie, implementacja i wdrażanie nowych funkcjonalności w Microsoft Dynamics 365 F&O
  * Integrowanie D365 z innymi systemami
  * Bieżące utrzymanie systemów i wsparcie użytkowników
  * Opracowywanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie systemów

  Wymagania:

  * Masz doświadczenie w analizie biznesowej i technicznej potrzeb klienta oraz przekładanie tych potrzeb na rozwiązania technologiczne
  * Masz doświadczenie w analizie i ocenie istniejących wdrożeń Dynamics ERP w celu identyfikacji problemów, niedociągnięć oraz możliwości optymalizacji
  * Masz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z funkcjonalną i praktyczna stroną Microsoft Dynamics 365 F&O/AX
  * Znajomość narzędzi programistycznych dla Dynamics 365 F&O
  * Znajomość Microsoft Azure services, Azure DevOps i integracji z Office 365 i Power Platforms będzie bonusem
  * Starsze wersje systemu MS Dynamics AX 2009 lub 2012 nie mają dla Ciebie tajemnic
  * Masz zdolności analityczne i komunikacyjne
  * Cechujesz się sumiennością, samodzielnością i dobrą samoorganizacją pracy
  * Lubisz wykazać się kreatywnością, pasją i nieszablonowym myśleniem
  * Masz otwarty umysł i zapał do poszerzania swoich umiejętności
  * Potrafisz komunikować się w języku polskim na poziomie min B2 i angielskim na poziomie min B1

  Co jest zapewniane:

  * Możliwość pracy z najlepszymi w swojej klasie platformami i rozwiązaniami technologicznymi
  * Bycie ważną częścią zespołu zaangażowanego w projektowanie i wdrażanie procesów kluczowych dla organizacji zarówno lokalnie jak i międzynarodowo
  * Pracę w dynamicznym, zwinnym środowisku, w kulturze optymalizacji i odpowiedzialności, z ludźmi, którzy są pasjonatami tego, co robią
  * Możliwość pracy na B2B lub umowy o pracy
  * Możliwość rozwoju w ramach organizacji
  * Możliwość dodatkowych treningów
  * Atrakcyjny pakiet benefitów, w tym prywatna opieka medyczna, karta sportowa
  * Możliwość pracy zarówno hybrydowej jak i zdalnej  Jeśli ta oferta brzmi interesująco, po więcej informacji zapraszam do aplikacji na a.golawska@nigelfrank.com