Een bedrijf van de Tenth Revolution Group

Uw huidige zoekopdracht naar vacatures

77 zoekresultaten

Voor Vast en tijdelijk, Business Applications in Norway

  Dynamics Business Central Developer, 950,000 NOK

  Tromsø, Norway

  • Developer/Programmer Functie
  • Seniority: Mid-level

  Functiebeschrijving

  Are you a seasoned D365 Business Central Developer with 5-7 years of experience and a passion for creating Dynamics solutions? Do you have a knack for AL coding and the ability to bring ideas to life? We're looking for a likable, highly skilled professional who's fluent in Norwegian and eager to join our clients D365 Business Central team!

  Position: Senior D365 Business Central Developer

  Experience: 5-7 years, with at least 3 years of AL coding

  Location: Remote (Work from Anywhere In Norway)

  About Us: Join our forward-thinking in-house company, where innovation and collaboration drive success. As a leading player in the industry, we pride ourselves on fostering a culture of creativity, growth, and excellence.

  Responsibilities:

  * Develop, customize, and optimize Microsoft Dynamics 365 Business Central solutions.
  * Collaborate with cross-functional teams to understand business needs and translate them into technical requirements.
  * Utilize AL coding expertise to design and implement scalable and efficient solutions.
  * Troubleshoot and resolve complex technical issues to ensure system stability and performance.
  * Actively participate in code reviews and mentor junior team members.

  Requirements:

  * 5-7 years of experience as a D365 Business Central Developer.
  * Proficient in AL coding with a minimum of 3 years of hands-on experience.
  * Strong communication skills in Norwegian (fluency is a must).
  * Ability to work remotely and efficiently manage time and tasks independently.
  * A likable character with a collaborative spirit and a passion for sharing knowledge and expertise.

  Why Join Us?

  * Remote work flexibility to suit your lifestyle and preferences.
  * Opportunity to work with cutting-edge technology in a forward-thinking environment.
  * Collaborative and supportive team culture that encourages personal growth and development.
  * Competitive compensation and benefits package.

  If you're a talented and personable Senior D365 Business Central Developer looking to make a significant impact while working remotely, we'd love to hear from you! Apply today to take the next step in your career journey.  Apply today - I.deville@nigelfrank.com

  Imogen DeVille | LinkedIn

  Senior Full Stack .NET React utvikler

  Oslo, Norway

  • NOK 750,000 to NOK 900,000 NOK
  • Developer/Programmer Functie
  • Vaardigheden: .NET Core, C#, React, REST API, SQL, Azure DevOps
  • Seniority: Senior

  Functiebeschrijving

  Senior .NET Full Stack-utvikler med sterk front-end kompetanse søkes!

  Er du en entusiastisk .NET-utvikler som er lidenskapelig opptatt av front-end-utvikling og ønsker å jobbe med spennende prosjekter i Oslo? Da kan dette være den perfekte muligheten for deg!

  På vegne av en SMB-bedrift lokalisert i hjertet av Oslo søker vi nå en erfaren .NET utvikler med spesialisering innen React for å forsterke deres team. Som en del av utvikler teamet vil du ha muligheten til å jobbe med kundeorienterte systemer, inkludert bookingløsninger og selvbetjeningsplattformer. Denne rollen gir deg også en unik sjanse til å påvirke retningen selskapet tar i fremtiden.

  Ansvarsområder:

  * Utvikle og vedlikeholde kundeorienterte systemer, inkludert bookingløsninger og selvbetjeningsplattformer.
  * Samarbeide tett med utviklingsteamet for å implementere nye funksjoner og forbedringer.
  * Ta initiativ til å delta i diskusjoner om fremtidige utviklingsprosjekter og teknologivalg.
  * Sikre høy kvalitet på kode gjennom testing og feilsøking.
  * Holde deg oppdatert på de nyeste trendene innen .NET-utvikling og front-end-teknologier.  Kvalifikasjoner:

  * Erfaring med .NET-utvikling, inkludert C# og .NET Core+
  * God erfaring med REST API utvikling og design
  * Sterk kompetanse innen front-end-utvikling, med fokus på React
  * Kunnskap om webteknologier som HTML, CSS, og JavaScript.
  * Erfaring med databasesystemer som SQL Server
  * Opptatt av robust kode og teknologidesign
  * Kan jobbe agilt/SCRUM
  * Positivt med erfaring med Azure DevOps.
  * Evnen til å arbeide selvstendig og i et team.
  * Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.  Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og en dynamisk arbeidsmiljø der du har muligheten til å påvirke selskapets fremtidige retning. Hvis du er lidenskapelig opptatt av å levere kvalitetsløsninger og ønsker å jobbe med spennende prosjekter, oppfordrer vi deg til å søke.

  Fullstack Developer, Oslo

  Oslo, Norway

  • TBC
  • Developer/Programmer Functie
  • Vaardigheden: .NET, .NETcore, React, JavaScript, TypeScript, ASP.NET, C#, Docker, MVC, Azure, Unit testing, SQL, Oslo, Norway
  • Seniority: Mid-level

  Functiebeschrijving

  Join a Cutting-Edge Scale-Up in Oslo as a Fullstack Developer!

  Are you an ambitious Fullstack Developer seeking an exciting opportunity to work with the latest technologies in a dynamic and innovative environment? Look no further! Our client is a modern scale-up company in Oslo and searching for a talented Fullstack Developer with expertise in .NET and React to join their exceptional team.

  Why Work with Us?

  1 Innovative Environment: Immerse yourself in a fast-paced and forward-thinking atmosphere where creativity and fresh ideas are encouraged.

  2 Modern Technology Stack: Utilize your expertise in .NET and React to develop cutting-edge solutions and contribute to the evolution of our products.

  3 Exciting Challenges: Tackle complex projects and work on diverse tasks that will keep you engaged and motivated, while continuously expanding your skill set.

  4 Collaborative Culture: Join a team of passionate professionals who value teamwork, knowledge sharing, and open communication.

  5 Career Growth: Take advantage of excellent opportunities for professional development and advancement within our rapidly growing company.

  Responsibilities:

  * Design, develop, and maintain robust and scalable web applications using .NET and React.
  * Collaborate with cross-functional teams to gather requirements, develop efficient solutions, and ensure high-quality deliverables.
  * Write clean and maintainable code while following industry best practices and coding standards.
  * Conduct code reviews and provide constructive feedback to team members.
  * Stay up-to-date with the latest technologies, trends, and best practices in fullstack development.

  Requirements:

  * Proficiency in .NET and React, with a strong understanding of their ecosystems.
  * Experience with modern web development frameworks, libraries, and tools.
  * Familiarity with Agile/Scrum methodologies and version control systems (e.g., Git).
  * Solid understanding of software development principles, patterns, and best practices.
  * Strong problem-solving skills and a proactive attitude towards learning and self-improvement.
  * Excellent communication skills and the ability to work effectively in a team environment.

  If you are passionate about leveraging your Fullstack Development skills to drive innovation and contribute to the success of a dynamic scale-up, we want to hear from you!

  Please contact Elizabeth Tyler at e.tyler@nigelfrank.com directly with a copy of your up to date CV to apply.

  Senior .NET utvikler - Drammen

  Drammen, Norway

  • NOK 750,000 to NOK 1,000,000 NOK
  • Developer/Programmer Functie
  • Vaardigheden: .NET, Azure
  • Seniority: Mid-level

  Functiebeschrijving

  Ønsker du å jobbe som .NET utvikler i et spennende miljø, med fokus på samfunnsnyttige prosjekter og de nyeste teknologiene? Da kan dette være din neste arbeidsplass.

  Som .NET utvikler vil du sammen med kollega jobbe på spennende prosjekter hvor du blir gitt stor tillitt og ha mulighet til å jobbe med problemer som vil gjøre en endring i folks hverdag. Her er det stor takhøyde og veldig stort fokus på deg som utvikler og konsulent med en mentalitet at: fornøyde utviklere vil alltid gjør en bedre jobb. Derfor har du også en stor stemme for hva du ønsker å jobbe med og hva du vil lære mer av.

  Som selskap har de en sterk lokal tilstedeværelse med kunder og ansatte. Dette minimerer reisetiden din, og gir deg muligheten til å tilbringe mer tid hjemme med familien eller øke inntekten din ved å jobbe lokalt. Ved å jobbe for en mellomstor avdeling er det også veldig flat struktur, ingen byråkrati og kort vei fra ide til produksjon.

  Vi ser etter deg med:

  * 3+ års erfaring som .NET utvikler
  * Jobbet med nye teknologi og holder deg oppdatert på hva som skjer på markedet
  * Kan jobbe med et DevOps mindset
  * Erfaring med Azure eller AWS
  * Høyere relevant utdannelse

  I tillegg til spennende og givende prosjekter er det en rekke andre grunner til å søke:

  * Her settes mennesket først; det er mer til livet enn jobb, og her verdsettes arbeidslivsbalansen.
  * Spennende kunder: kunder fra ulike bransjer, slik at du alltid vil finne prosjekter som passer dine interesser
  * Her er det stor lidenskap for den nyeste teknologien, og du vil alltid være oppdatert på det siste innen utviklingsverdenen.
  * Det er stor fokus på kompetanseutvikling og sammen med din nærmeste leder kan dere lage en plan sammen
  * Mange sosiale aktiviteter for de som ønsker, fra kunnskap deling sammen med andre i bransjen over el øl på pubben, til sportslige aktiviteter og turer med kollega, kanskje en gøy tur til nydelige Lofoten?
  * Mange av de ansatte har familier, så det tilrettelegges for en familievennlig arbeidsplass.
  * Deres mindre kontor gir deg muligheten til å være en viktig del av et nært og samarbeidsorienterte team.

  Om du er aktivt eller passivt søkende, ta gjerne kontakt i dag med Therese Dahl på 902 70 559 eller t.dahl@frankgroup.com for mer informasjon eller en uforpliktende samtale.

  Lead Full Stack Developer

  Oslo, Norway

  • NOK 800,000 to NOK 1,100,000 NOK
  • Developer/Programmer Functie
  • Vaardigheden: Oslo, Norway, .NET, C#, .NET core, Angular, JavaScript, Developer, fullstack, backend, frontend, TypeScript, Angular, SQL
  • Seniority: Senior

  Functiebeschrijving

  Are you an experienced developer looking to be a the forefront of a innovative SaaS platform with the intention of being the #1 choice for SMEs globally?

  I'm working with an exciting startup that is disrupting the tech scene with a platform connecting consumers and service providers across diverse industries. Their SaaS solution seamlessly integrates intelligent resource planning, booking, and sales to deliver a user-friendly and efficient experience.

  With a commitment to 24/7 customer bookings, automated communication, and real-time inventory tracking, they aim to become the preferred service provider for small and medium-sized businesses globally.

  This role offers a unique opportunity to contribute to the startup's growth and influence its technological evolution.

  Role Responsibilities:

  * Collaborating with the CTO in customer meetings to comprehensively understand pain points and propose effective technical solutions.
  * Taking a leadership role in technology choices, emphasising efficiency and innovation.
  * Developing new functionalities using .NET Core C#, SQL, TypeScript, and Angular.
  * Overseeing Azure deployment.
  * Leading and contributing to the development of the in-house team.

  Requirements:

  * Solid experience in .NET C#, SQL, and Azure Deployment.
  * Proficiency in TypeScript/JavaScript and Angular.
  * Excellent communication skills for effective interaction with developers and customers.
  * Organised with a demonstrated ability to take responsibility for product outcomes.
  * Minimum 4 years of relevant experience.

  Pluses:

  * Proven experience in startup/scale-up environments.
  * Proficiency in the Norwegian language.
  * A genuine interest in AI and automation.

  Reach out for more information on this rare opportunity, contact Marley Taylor at Nigel Frank

  E: m.taylor@nigelfrank.com
  T: +47 902 724 73

  Lead Frontend Developer, Stavanger - Norway

  Stavanger, Norway

  • Consultant Functie
  • Seniority: Mid-level

  Functiebeschrijving

  Lead Frontend Developer - Stavanger, Norway  Are you a passionate and skilled Lead Frontend Developer looking to lead innovative projects in the heart of Stavanger, Norway? My clients dynamic team are a leading B2B services company, who revolutionize the landscape of local businesses within Norway. They are on the lookout for a talented Lead Frontend Developer who thrives on pushing the boundaries of technology and delivering exceptional user experiences.  About them: They are a pioneer in providing cutting-edge B2B services, with a commitment to excellence and innovation. Located in the vibrant city of Trondheim, Norway, their team is dedicated to delivering solutions that redefine industry standards. As a Lead Frontend Developer, you'll be at the forefront of their mission to create seamless, user-centric experiences for our clients.  Responsibilities:  * Lead the frontend development team, fostering collaboration and innovation.
  * Architect, design, and implement robust and scalable frontend solutions.
  * Collaborate with the backend development team to integrate with technologies such as C# .NET, aspnetcore, Azure Kubernetes, Azure SQL, and Redis.
  * Develop responsive and visually appealing user interfaces using C# .NET, Blazor server-side, Tailwind CSS, and Rx.
  * Drive the adoption of best practices in frontend development, ensuring code quality and performance.  Requirements:  * Proven experience as a Frontend Developer, with a focus on leadership and mentorship.
  * Strong proficiency in frontend technologies, including C# .NET, Blazor server-side, Tailwind CSS, and Rx.
  * Experience with mobile development using C# .NET, Xamarin Android/iOS, and Rx.
  * Solid understanding of backend technologies, including C# .NET, aspnetcore, Azure Kubernetes, Azure SQL, and Redis.
  * Excellent problem-solving skills and a passion for staying up-to-date with the latest industry trends.  What they Offer:  * A collaborative and dynamic work environment in the heart of Stavanger.
  * Exciting opportunities to work on innovative B2B projects with a talented and diverse team.
  * Competitive salary and benefits package.
  * Continuous learning and development opportunities.  How to Apply: If you are ready to take on a leadership role in shaping the future of B2B services, we'd love to hear from you! Submit your resume. Join my client and be part of a team that is redefining the way industries operate. Your skills, combined with our commitment to excellence, will drive innovation and success in the world of B2B services.  To discuss this exciting opportunity in more detail within the Software market reply with your current CV to i.deville@nigelfrank.com or Drop me a call on: +47 902 740 66. If you don't think this is suitable now but you will be interested in the future follow me on Linked in and we can stay in touch.

  Nigel Frank International is the global leading Microsoft Recruitment firm, providing the most MS opportunities within the global market. Dealing with both Microsoft Gold Partners and End Users, enabling us to match your requirements with a broad range of exciting opportunities.

  Lead Frontend Developer,Trondheim, Norway

  Trøndelag, Norway

  • Consultant Functie
  • Seniority: Mid-level

  Functiebeschrijving

  Lead Frontend Developer - Trondheim, Norway

  Are you a passionate and skilled Lead Frontend Developer looking to lead innovative projects in the heart of Trondheim, Norway? My clients dynamic team are a leading B2B services company, who revolutionize the landscape of local businesses within Norway. They are on the lookout for a talented Lead Frontend Developer who thrives on pushing the boundaries of technology and delivering exceptional user experiences.

  About them: They are a pioneer in providing cutting-edge B2B services, with a commitment to excellence and innovation. Located in the vibrant city of Trondheim, Norway, their team is dedicated to delivering solutions that redefine industry standards. As a Lead Frontend Developer, you'll be at the forefront of their mission to create seamless, user-centric experiences for our clients.

  Responsibilities:

  * Lead the frontend development team, fostering collaboration and innovation.
  * Architect, design, and implement robust and scalable frontend solutions.
  * Collaborate with the backend development team to integrate with technologies such as C# .NET, aspnetcore, Azure Kubernetes, Azure SQL, and Redis.
  * Develop responsive and visually appealing user interfaces using C# .NET, Blazor server-side, Tailwind CSS, and Rx.
  * Drive the adoption of best practices in frontend development, ensuring code quality and performance.

  Requirements:

  * Proven experience as a Frontend Developer, with a focus on leadership and mentorship.
  * Strong proficiency in frontend technologies, including C# .NET, Blazor server-side, Tailwind CSS, and Rx.
  * Experience with mobile development using C# .NET, Xamarin Android/iOS, and Rx.
  * Solid understanding of backend technologies, including C# .NET, aspnetcore, Azure Kubernetes, Azure SQL, and Redis.
  * Excellent problem-solving skills and a passion for staying up-to-date with the latest industry trends.

  What they Offer:

  * A collaborative and dynamic work environment in the heart of Trondheim.
  * Exciting opportunities to work on innovative B2B projects with a talented and diverse team.
  * Competitive salary and benefits package.
  * Continuous learning and development opportunities.

  How to Apply: If you are ready to take on a leadership role in shaping the future of B2B services, we'd love to hear from you! Submit your resume. Join my client and be part of a team that is redefining the way industries operate. Your skills, combined with our commitment to excellence, will drive innovation and success in the world of B2B services.  To discuss this exciting opportunity in more detail within the Software market reply with your current CV to i.deville@nigelfrank.com or Drop me a call on: +47 902 740 66. If you don't think this is suitable now but you will be interested in the future follow me on Linked in and we can stay in touch.

  Nigel Frank International is the global leading Microsoft Recruitment firm, providing the most MS opportunities within the global market. Dealing with both Microsoft Gold Partners and End Users, enabling us to match your requirements with a broad range of exciting opportunities.

  Lead Frontend Developer - Norway

  Sandnes, Norway

  • Consultant Functie
  • Seniority: Mid-level

  Functiebeschrijving

  Lead Frontend Developer - Trondheim, Norway

  Are you a passionate and skilled Lead Frontend Developer looking to lead innovative projects in the heart of Trondheim, Norway? My clients dynamic team are a leading B2B services company, who revolutionize the landscape of local businesses within Norway. They are on the lookout for a talented Lead Frontend Developer who thrives on pushing the boundaries of technology and delivering exceptional user experiences.

  About them: They are a pioneer in providing cutting-edge B2B services, with a commitment to excellence and innovation. Located in the vibrant city of Trondheim, Norway, their team is dedicated to delivering solutions that redefine industry standards. As a Lead Frontend Developer, you'll be at the forefront of their mission to create seamless, user-centric experiences for our clients.

  Responsibilities:

  * Lead the frontend development team, fostering collaboration and innovation.
  * Architect, design, and implement robust and scalable frontend solutions.
  * Collaborate with the backend development team to integrate with technologies such as C# .NET, aspnetcore, Azure Kubernetes, Azure SQL, and Redis.
  * Develop responsive and visually appealing user interfaces using C# .NET, Blazor server-side, Tailwind CSS, and Rx.
  * Drive the adoption of best practices in frontend development, ensuring code quality and performance.

  Requirements:

  * Proven experience as a Frontend Developer, with a focus on leadership and mentorship.
  * Strong proficiency in frontend technologies, including C# .NET, Blazor server-side, Tailwind CSS, and Rx.
  * Experience with mobile development using C# .NET, Xamarin Android/iOS, and Rx.
  * Solid understanding of backend technologies, including C# .NET, aspnetcore, Azure Kubernetes, Azure SQL, and Redis.
  * Excellent problem-solving skills and a passion for staying up-to-date with the latest industry trends.

  What they Offer:

  * A collaborative and dynamic work environment in the heart of Trondheim.
  * Exciting opportunities to work on innovative B2B projects with a talented and diverse team.
  * Competitive salary and benefits package.
  * Continuous learning and development opportunities.

  How to Apply: If you are ready to take on a leadership role in shaping the future of B2B services, we'd love to hear from you! Submit your resume. Join my client and be part of a team that is redefining the way industries operate. Your skills, combined with our commitment to excellence, will drive innovation and success in the world of B2B services.  To discuss this exciting opportunity in more detail within the Software market reply with your current CV to i.deville@nigelfrank.com or Drop me a call on: +47 902 740 66. If you don't think this is suitable now but you will be interested in the future follow me on Linked in and we can stay in touch.

  Nigel Frank International is the global leading Microsoft Recruitment firm, providing the most MS opportunities within the global market. Dealing with both Microsoft Gold Partners and End Users, enabling us to match your requirements with a broad range of exciting opportunities.

  nieuw

  Lead Frontend Developer, Trondheim, Norway

  Trondheim, Norway

  • Consultant Functie
  • Seniority: Mid-level

  Functiebeschrijving

  Lead Frontend Developer - Trondheim, Norway  Are you a passionate and skilled Lead Frontend Developer looking to lead innovative projects in the heart of Trondheim, Norway? My clients dynamic team are a leading B2B services company, who revolutionize the landscape of local businesses within Norway. They are on the lookout for a talented Lead Frontend Developer who thrives on pushing the boundaries of technology and delivering exceptional user experiences.

  About them: They are a pioneer in providing cutting-edge B2B services, with a commitment to excellence and innovation. Located in the vibrant city of Trondheim, Norway, their team is dedicated to delivering solutions that redefine industry standards. As a Lead Frontend Developer, you'll be at the forefront of their mission to create seamless, user-centric experiences for our clients.

  Responsibilities:

  * Lead the frontend development team, fostering collaboration and innovation.
  * Architect, design, and implement robust and scalable frontend solutions.
  * Collaborate with the backend development team to integrate with technologies such as C# .NET, aspnetcore, Azure Kubernetes, Azure SQL, and Redis.
  * Develop responsive and visually appealing user interfaces using C# .NET, Blazor server-side, Tailwind CSS, and Rx.
  * Drive the adoption of best practices in frontend development, ensuring code quality and performance.

  Requirements:

  * Proven experience as a Frontend Developer, with a focus on leadership and mentorship.
  * Strong proficiency in frontend technologies, including C# .NET, Blazor server-side, Tailwind CSS, and Rx.
  * Experience with mobile development using C# .NET, Xamarin Android/iOS, and Rx.
  * Solid understanding of backend technologies, including C# .NET, aspnetcore, Azure Kubernetes, Azure SQL, and Redis.
  * Excellent problem-solving skills and a passion for staying up-to-date with the latest industry trends.

  What they Offer:

  * A collaborative and dynamic work environment in the heart of Trondheim.
  * Exciting opportunities to work on innovative B2B projects with a talented and diverse team.
  * Competitive salary and benefits package.
  * Continuous learning and development opportunities.

  How to Apply: If you are ready to take on a leadership role in shaping the future of B2B services, we'd love to hear from you! Submit your resume. Join my client and be part of a team that is redefining the way industries operate. Your skills, combined with our commitment to excellence, will drive innovation and success in the world of B2B services.  To discuss this exciting opportunity in more detail within the Software market reply with your current CV to i.deville@nigelfrank.com or Drop me a call on: +47 902 740 66. If you don't think this is suitable now but you will be interested in the future follow me on Linked in and we can stay in touch.

  Nigel Frank International is the global leading Microsoft Recruitment firm, providing the most MS opportunities within the global market. Dealing with both Microsoft Gold Partners and End Users, enabling us to match your requirements with a broad range of exciting opportunities.