Kenmerk: 2006-8605-01_1655740267

NAV/D365BC - 100% remote

Sweden

  • Consultant Functie
  • Vaardigheden: Dynamics NAV / Konsult / MS Dynamics / navision / Sverige / ERP / G�teborg / D365BC / Dynamics 365 Business Central
  • Niveau: Mid-level

Functiebeschrijving

NAV/D365BC - 100% remote

2006-8605-01_1655740267

Min kund har �ver 400 anst�llda i Sverige och s�ker dig med 2�r+ erfarenhet av D365 Business Central eller NAV.
Det som skiljer min kund fr�n liknande f�retag �r deras lokala �gande och engagemang p� de platser d�r de �r verksamma samt deras unika samspel mellan IT och hela ekonomifunktionen. Stor del av koncern best�r av IT-funktioner vilket inneb�r att de driftar och supportar aff�rssystem, bygger arbetsplatser, utvecklar b�de applikationer och andra system.

Om tj�nsten:

* Delta i kundworkshops f�r att analysera och utforma D365 BC-l�sningar f�r ditt arbetsomr�de.
* Definiera och utv�rdera de funktionella och icke-funktionella kraven f�r varje aff�rsprocess i ditt arbetsomr�de.
* Skriva funktionella specifikationer och samarbeta med det tekniska teamet f�r att se till att de funktionella kraven f�rst�s.
* Prototypera, konfigurera och testa respektive aff�rsprocesser.
* Dokumentera systemkonfigurationen och f�rbereda projektdokumentation.
* St�dja och utbilda nyckelanv�ndarna i samband med testning av anv�ndaracceptans.

Om dig:

* Dokumenterad erfarenhet av implementering av Microsoft Dynamics 365 Business Central
* Erfarenhet av att samla in och dokumentera kundkrav och relatera dem till funktionaliteten i Microsoft Dynamics 365 BC.
* Arbeta b�de sj�lvst�ndigt och tillsammans med andra medlemmar av konsultteamet och �terge information till kunderna f�r att s�kerst�lla utm�rkt kundservice.
* Kunskap om aff�rsprocesser.
* F�rm�ga att arbeta i en milj� med h�gt tempo och med strikta tidsfrister.Varmt v�lkommen med din ans�kan, eller kontakta Ellen Green e.green@nigelfrank.com f�r andra tj�nster inom Dynamics 365.