Ref: NFI28012222_1672218040

Systemutvikler

Norway

Job description

Systemutvikler

NFI28012222_1672218040

Vi s�ker en .NET utvikler til � bli med p� et av de st�rste FinTech prosjektene i Norden!

Du vil jobbe tett sammen med forretningseksperter og ha ende-til-ende-ansvar for produktet du jobber med. Som et team f�r du friheten til � ta dine egne produkt-, backlog- og utgivelsesbeslutninger, og du vil ogs� f� tiden som trengs for � kunne fokusere p� koding og v�re med p� � definere et produkt.

Dine ansvar vil inkludere:

* Delta i hele applikasjonens livssyklus, med fokus p� koding og feils�king
* Skriv ren kode for � utvikle funksjonelle webapplikasjoner og tjenester
* Administrer banebrytende teknologier for � forbedre eldre applikasjoner
* Samarbeid med frontend-utviklere for � integrere brukervendte elementer med logikk p� serversiden
* Samle og ta opp tekniske og designkrav
* Gi oppl�ring og st�tte til interne team
* Ta kontakt med utviklere, designere og systemadministratorer for � identifisere nye funksjoner
* Domeneekspert

Hvem er du?

* Grunnleggende forst�else av back-end programmeringsspr�k .NET
* God forst�else av meldingsbasert applikasjonsarkitektur
* Integrering av flere datakilder og databaser i ett system
* Migrer eksisterende applikasjoner til skyen
* Administrasjon av vertsmilj�, inkludert databaseadministrasjon og skalering av en applikasjon for � st�tte lastendringer
* Dyktig forst�else av kodeversjonsverkt�y, som Azure Devops/GIT
* SQL Server

Hva kan denne kunden tilby deg?

* Konkurransedyktig l�nn, pensjons- og forsikringsordning
* Sentralt Oslokontor
* Greenfield-prosjekter
* Gode karrieremuligheter (de liker � promotere internt)
* Jobber med nyeste teknologier
* Sponser kurs, sertifiseringer og konferanser

For mer informasjon, ta kontakt med Ingrid Willumsen p� i.willumsen@nigelfrank.com.