Ref: NFI10012013_1673367905

C# utvikler med WPF

Norway

Job description

C# utvikler med WPF

NFI10012013_1673367905

En av verdensledende selskaper innen satellittposisjonering s�ker n� en .NET utvikler til � bli med teamet deres i Oslo!

Kunden er i forkant av teknisk utvikling og markedsleder innen posisjoneringsvirksomhet, og utvikler applikasjoner og produkter for navigasjons- og posisjoneringstjenester med h�y n�yaktighet.

Mangen av bedriftene som tar i bruk denne kundens produkt opererer fart�yer utstyr med dynamiske posisjoneringssystemer, andre er handelsfart�ys-operat�rer. Begge krever n�yaktighet, integritet og har strenge krav til deres navigasjonsl�sninger.

De s�ker n� en C# utvikler til deres produktutviklingsteam, hvor du vil v�re med p� � utvikle satellittposisjoneringstjenester som vil hjelpe store fart�y med � utf�re kompliserte man�vrer.Hovedansvar inkluderer:

* Utvikle kundevendt programvare i henhold til smidige (Agile) prinsipper
* Delta i arkitektur og design
* Delta i programvaretesting og verifisering
* Automatiser, installer og vedlikehold test- og byggemilj�er
* St�tte salgs- og ingeni�rpersonale i tekniske sp�rsm�l

Om deg:

* Teknisk utdanning p� M.Sc./B.Sc. niv� i informatikk eller relaterte fag
* Relevant erfaring med objektorientert programvaredesign og utvikling
* God skriftlig og muntlig engelsk

Ferdigheter/erfaring:

* Dokumentert erfaring med C# .NET applikasjonsutvikling
* Erfaring med WPF
* Evne til � analysere, forst� og forbedre komplekse systemer
* H�yt fokus p� kvalitet
* Solid erfaring fra teamarbeid

Gunstig, men ikke et krav:

* Erfaring med oppsett og konfigurasjon av Windows
* Programmeringssertifiseringer
* Sertifiseringer for smidige metoder
* God skriftlig og muntlig norsk

Hva har denne kunden � tilby?

* Internasjonalt arbeidsmilj� med h�y kompetanse
* Fleksibel arbeidstid, muligheter for hjemmekontor
* Utmerkede kontorfasiliteter i et gunstig omr�de
* Subsidiert kantine med varme m�ltider, suppe, salat med mer hver dag
* Bil og sykkelparkering og garderobe/dusj
* Mobiltelefon og internett dekket
* En selvutviklingsplan inkludert oppl�ring og/eller konferanser
* Interne karrieremuligheter, b�de i Norge og i utlandet
* Konkurransedyktig forsikringspakkeFor mer informasjon ta kontakt med Ingrid p� i.willumsen@nigelfrank.com.