Ref: 2411-8605-01_1675077624

System Manager - Dynamics 365 Finance & Operations

Sweden

Job description

System Manager - Dynamics 365 Finance & Operations

2411-8605-01_1675077624

En av Nigel Franks kunder i Stockholm s�ker en Dynamics 365 Finance & Operations System Manager. Kunden �r ett globalt high-tech f�retag och ska genomg� en global Dynamics 365 F&O implementering. I tj�nsten som System Manager kommer du att vara teknisk ansvarig f�r underh�ll och drigt av D365-systemet.Arbetsuppgifter/ansvar
- Bygga upp f�rdplanen f�r D365 under de kommande �ren tillsammans med chefen f�r Business Control.
- Integrera nyf�rv�rvade enheter i D365 (tekniskt ansvar).
- Planera, granska och hantera D365-�ndringskonfigurationer och anpassningsf�rfr�gningar.
- S�kerst�lla att systemet f�ljer f�retagets policyer, f�rfaranden och protokoll f�r systemstandarder, anpassningar och �ndringar.
- Underh�lla och �vervaka anv�ndar- och rollhantering samt l�mpliga licensniv�er.
- Planera, testa och distribuera �ndringar till produktionen.
- Underh�lla s�kerhetskontroller f�r applikationer.
- Hantera f�retagets D365 ERP-utbildningsprogram och n�dv�ndigt utbildningsmaterial f�r att s�kerst�lla att det tas i bruk och att slutanv�ndarna lyckas tillsammans med chefen f�r Business Control.
- �vervaka slutanv�ndarnas anv�ndning av systemen, sp�ra prestanda och uppr�tth�lla systemdokumentation.
- Hantera testning av lanseringar f�r p�g�ende uppgraderingar av D365.
- Uppr�tth�lla aktuell kunskap om D365-funktionalitet, uppgraderingar, anpassning och integration.Om dig:
- 2+ �rs erfarenhet fr�n Microsoft Dynamics 365.
- Flytande svenska och engelska.
- Tillm�tesg�ende
- Snabbl�rd - men framf�r allt villig att l�ra sig nya saker.Denna tj�nsten erbjuder ett flertal f�rm�ner s�som (kollektivavtal, 6v semester, ATF, Friskv�rdsbigrag och Benify-portal), och du kommer att f� m�jlighet att arbeta f�r en av de ledande f�retagen inom tillverkning med en intressant specialism.

V�lkommen med din ans�kan, alternativt, kontakta Ellen Green p� e.green@nigelfrank.com f�r mer information om tj�nsten.