Ref: 2012-8605-01_1672398007

Microsoft Dynamics 365BC - Project Manager

Sweden

Job description

Microsoft Dynamics 365BC - Project Manager

2012-8605-01_1672398007

Vi s�ker en dynamisk och erfaren projektledare f�r Dynamics 365 Business Central f�r att ing� i v�rt team. I den h�r rollen kommer du att ansvara f�r en framg�ngsrik leverans av Dynamics 365 Business Central-projekt f�r v�ra kunder.Huvudsakliga ansvarsomr�den:

* Leda planering och genomf�rande av Dynamics 365 Business Central-projekt, inklusive definition av omfattning, resursf�rdelning och projekttidtabeller.
* Arbeta med kunderna f�r att f�rst� deras aff�rsbehov och �vers�tta dem till funktionella och tekniska krav.
* Utveckla och uppr�tth�lla projektplaner och budgetar, inklusive riskhantering och beredskapsplanering.
* Samarbeta med tv�rfunktionella team, inklusive utvecklare, konsulter och aff�rsanalytiker, f�r att s�kerst�lla en framg�ngsrik projektleverans.
* Kommunicera effektivt med kunder och intressenter f�r att s�kerst�lla att projektet lyckas och att kunderna �r n�jda.
* �vervaka och rapportera om projektets utveckling, inklusive statusuppdateringar och ekonomiska resultat.Om dig:

* 3+ �rs erfarenhet som projektledare inom Dynamics 365 Business Central eller ett relaterat ERP-system.
* Stark f�rst�else f�r aff�rsprocesser och f�rm�ga att �vers�tta dem till funktionella och tekniska krav.
* Utm�rkt f�rm�ga att kommunicera och hantera intressenter.
* Erfarenhet av att leda tv�rfunktionella team och hantera flera projekt samtidigt.
* PMP eller motsvarande certifiering f�r projektledning �r ett plus.