Ref: 0130-8605-01_1675170003

Applications Specialist Supply Chain

Sweden

Job description

Applications Specialist Supply Chain

0130-8605-01_1675170003

Nigel Frank s�ker efter en kandidat till en tj�nst hos ett globalt f�retag inom tillverkning f�r en tj�nst inom ERP och Supply Chain Management i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter �r att hantera IT-l�sningar inom aff�rsomr�det Supply chain och f�retagets "best of breeds" system.
- Upphandling, f�rs�ljnings- och verksamhetsplanering, lagerhantering etc.
Personen ska str�va efter att:
- Leverera effektiva och s�kra tekniska l�sningar f�r alla anv�ndare.
- Svara p� och leva upp till verksamhetens krav och leverera l�sningar i linje med alla ansvarsomr�den.
- Kunden har nyligen implementerad ett avancerat lagersystem, Astro WMS, och planerar p� att implementera planeringsverktyget SO99 Sales & Operations.

Om dig:
- En relevant akademisk utbildning, till exempel inom ekonomi, informationssystem eller liknande
- Erfarenhet av att arbeta med Microsoft Dynamics Finance and Operations, g�rna med fokus p� supply chain-funktionen
- Goda kunskaper i svenska och engelska, b�de i tal och skrift
- God probleml�sningsf�rm�ga och analytiskt t�nkande
- F�rm�ga att arbeta sj�lvst�ndigt och i team- Du som s�ker ska ha f�rm�ga att hantera organisationen direkt med process�gare och superusers. Applikationskunskap och processkunskap �r d�rf�r av betydelse.
- Du kommer �ven vara en nyckelperson i f�retagets ERP-resa till D365F&O

Om f�retaget:
- Denna tj�nst erbjuden en m�jlighet att arbeta f�r en v�rldsledande kund inom tillverkning.
- Kunden �r ett svenskt familje�gt f�retag inom tillverkningsindustrin, som v�xt till 1400+ anst�llda och som �r verksam i �ver 20 l�nder.
- Du kommer att arbeta i ett h�rligt team med m�jligheten att utvecklas och v�xa i det interna teamet och ta mer ansvar.Om du �r intresserad, alternativt k�nner n�gon i ditt n�tverk som du tror kan passa bra till denna tj�nsten, v�nligen kontakta Ellen Green p� e.green@nigelfrank.com