• Location: Kraków, Poland
 • Salary: N/A
 • Technology: .NET Jobs
 • Job Type: Permanent
 • Date Posted: 3rd Apr, 2019
 • Reference: 51281455-pz

Wymagania : • Licencjat z informatyki lub równoważne doświadczenie praktyczne

 • Programować w języku C#

 • Mieć znajomość pracy z interfejsem API (REST i/lub SOAP)

 • Mieć doświadczenie lub znajomość zasad Agile (TDD, BDD)


Obowiązki: • Dostarczanie rozwiązań z ciągle rozwijających się systemów: C# (w tym rdzeń .NET), JavaScript, TypeScript, Angular lub React/Redux, SQL Server, RabbitMQ

 • Opracowywanie aplikacje finansowe, które poprawiają nasz poziom usług i zaspakajają potrzeby różnych użytkowników biznesowych

 • Współpracować z innymi zespołami w firmie


Korzyści: • Duże możliwości rozwoju, w tym budżet na szkolenia, wyjazdy do biur partnerskich, dostęp do szkoleń technicznych

 • Płaski model zarządzania

 • Prywatna opieka medyczna

 • Karta MultiSport

 • Wewnętrzne lekcje języka angielskiego

 • Pakiet relokacyjny

Similar Jobs

Full - Stack Developer
Kraków, Poland

.NET (Angular) Developer
Kraków, Poland

Senior .NET Developer
Kraków, Poland

Senior Full Stack .NET Developer
Kraków, Poland